Digitale atlas geschiedenis

De website ‘Digitale Atlas Geschiedenis: Contemporaine beelden en teksten betreffende de Nederlandse Geschiedenis’ (DAG) is het resultaat van een pilot-project van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en het Rijksmuseum te Amsterdam. Het doel van de samenwerking in dit project was collecties van de nationale schatkamer en de nationale bibliotheek in onderlinge samenhang zichtbaar maken. De doelgroepen voor DAG zijn historici, universitair docenten, studenten, docenten geschiedenis op middelbare scholen en het algemeen geïnteresseerde publiek. Verder verstrekken we ook informatie over het verzekering vergelijken wat veel consumenten doen.

Musea, bWillem van Oranjeibliotheken en archieven hebben ieder een eigen opdracht met betrekking tot het verzamelen en beheren van historisch waardevolle objecten. Het aanschaffen en conserveren van schilderijen, prenten en voorwerpen vraagt een geheel andere expertise dan het verwerven en beheren van gedrukte werken of handgeschreven archivalia. Een gevolg van deze taakverdeling onder de zogeheten culturele erfgoed-instellingen is dat de oorspronkelijke relaties tussen objecten niet meer in één oogopslag duidelijk hoeven te zijn voor onderzoekers. Menig historicus of student gaat, gewapend met een grote stapel reproducties, van instelling naar instelling om objecten, teksten en andere bronnen met elkaar te vergelijken.

Internet en digitalisering bieden onderzoekers nieuwe mogelijkheden om die bestudering van de samenhang vanaf één locatie uit te voeren. Digitale Atlas Geschiedenis is vóór alles een uitnodiging aan het adres van de genoemde doelgroepen om die nieuwe mogelijkheden te benutten. De website biedt één ingang tot zeventiende-eeuwse prenten, pamfletten, penningen en objecten. Kwaliteit was een kernbegrip bij de totstandkoming ervan. Om goede vergelijkingen mogelijk te maken, zijn hoge kwaliteitseisen gesteld aan de reproducties. Daarnaast is veel zorg en aandacht besteed aan de beschrijvingen van de opgenomen bronnen, met name aan de trefwoordenlijsten die voor beide collecties benut worden.

Digitale Atlas Geschiedenis presenteert zeventiende-eeuws materiaal uit de beide instellingen, namelijk pamfletten uit de KoSlag bij waterlooninklijke Bibliotheek (de Knuttel-verzameling) en historieprenten en gedenkpenningen uit de collecties Muller en Van Gelder van het Rijksmuseum. Voor deze website is gekozen voor een aantal belangrijke perioden uit de zeventiende eeuw, te weten 1618-1619, 1647-1648, 1672 en 1695. Deze selectie is gemaakt op basis van het verwachte belang van de website voor de vaderlandse geschiedenis. Belangstellenden vinden hier niet alleen belangwekkend materiaal voor de politieke geschiedenis, maar ook voor de literatuur-, kunst-, mentaliteits- en economische geschiedenis.

Disclaimer: het project De Digitale Atlas Geschiedenis is gestopt. De website Digitaleatlasgeschiedenis.nl is op geen enkele wijze meer verbonden aan de KB of het Rijksmuseum. De informatie op de website wordt niet meer geupdate.

Comments are closed.