belangrijke gebeurtenissen

gehele periode
Tachtigjarige oorlog

1609-1621
Twaalfjarig bestand

1615-1617
Expeditie van Willem Cornelis Schouten en Jacob Le Maire naar de Zuidzee

1618-02-20
Dood van prins Filips Willem

1618-02-28
Maurits wordt prins van Oranje

1618-05-23-25
Maurits bezoekt Amsterdam
Bestandstwisten
Remonstranten en contraremonstranten

1617-08-04
Scherpe Resolutie

1617-10-06
Oratie van Dudley Carleton voor de Staten-Generaal

1617-1618
Kerkgeschillen te Haarlem

1617-04-17
Afzetten van Assuerus Matthisius als predikant van Deventer

1611-1617
Kerkgeschillen te Rotterdam

1616-1618
Kerkgeschillen te Oudewater

1618
Kerkgeschillen te Nijmegen

1618
Verkiezing van de magistraat te Heusden

1617-10-05 – 1618-09-04
Arminiaanse schans te Leiden

1618
Geschillen rond de waardgelders te Leiden
Afdanking van de waardgelders

1618
Conflict tussen Cornelis van der Myle en François van Aerssen

1618
Val van Johan van Oldenbarnevelt

1618-08-29
Gevangenneming

1619-05-13
Veroordeling en terechtstelling

1618-08-29
Gevangenneming van Rombout Hogerbeets en Hugo de Groot

1619-05-18
Veroordeling van Rombout Hogerbeets

1619-05-18
Veroordeling van Hugo de Groot

1618-08-29
Gevangenneming van Gilles van Ledenberg

1618-09-30
dood van Gilles van Ledenberg

1619-05-15
Veroordeling en terechtstelling van Gilles van Ledenberg

1619-05
Vonnis van Johannes Uytenbogaert

1619-10-17
Maurits wijzigt de Hollandse ridderschap

1618-07
Gelderse synode

1618-10-08 – 1618-11-06
Provinciale synode van Delft

1618-11-13 – 1619-05-09
Nationale synode van Dordrecht
Verbod op remonstrantse vergaderingen
Verbanning van remonstrantse predikanten

1618-03-07
Brand in het koninklijk paleis te Parijs

1618-11-27
Verschijning van een komeet boven Nederland

1619-05-31
Kapitein Cornelis Daniels verslaat de zeerovers

1619
Onlusten te Brussel

1619-10-20
Vrijlating van de prins van Condé in Frankrijk

1618-1619
Dertigjarige oorlog

1618-1619
Opstand in Bohemen

1618-05-23
Fensterstürz: Twee stadhouders van de katholieke koning Matthias worden uit het raam van de koninklijke burcht te Praag gegooid door de protestandse Boheemse Stenden

1619-11-04
Kroning van Frederik V tot koning van Bohemen

1619-09-09
Kroning van Ferdinand II tot Duits Keizer

Comments are closed.