belangrijke gebeurtenissen

1647
Dertigjarige oorlog
Frans-Zweeds verbond

1647-03-14
Wapenstilstand van Ulm

1642-1649
Engelse burgeroorlog

1647
Verblijf van koning Karel I op Holmby House in Schotland
Geschillen tussen het leger en het Parlement

1647-08-18
Overwinning van de protestanten bij Dungan-Hill

1647-11/1648-11
Verblijf van koning Karel I op Wight

1648-12-16
Colonel Pride’s Purge

1647
Opstand in Napels
Turkse oorlogen
Gulik-Kleefse kwestie

1645-1648
Strijd met de Portugezen in Brazilië

1647-1648
Strijd met de Portugezen in Angola

1648
Vrede met Portugal

1647-03-14
Dood van Frederik Hendrik

1647-05-10
Begrafenis van Frederik Hendrik

1647-03-14
Benoeming van Willem II tot kapitein-generaal

1647-04-11
Benoeming van Leopold Willem tot landvoogd

1647-05
Haagse kermis
Conflict tussen Groningen en Oldambt
Reductie van het leger

1647-08-29
Wreedheid van de stier te Zaandam

1648-10-28
Steenlegging voor het stadhuis van Amsterdam

1648-01-14
Dood van Caspar Barlaeus

1648-02-21
Kroning van Frederik III tot koning van Denemarken

1647-09-27
beleg van Diksmuide

1647-05
beleg van Armentieres

1648-08-14/15
Franse aanval op Oostende

1648-08-20
Slag bij Lens
Vrede van Westfalen

1648-10-24
Vrede van Osnabrück
Vredesonderhandelingen te Munster en Osnabrück
Vrede van Munster
Vredesonderhandelingen te Munster

1647-01-08
Voorlopig vredestraktaat van Spanje en de Staten Generaal

1647-06-05
Traktaat van wapenstilstand ter zee

1647-07-29
Ligue Garantie tussen Frankrijk en Nederland

1648-01-30
ondertekening van het Munsterse vredestraktaat
Zeeland ijvert tegen de vrede

1648-05-15
De vrede van Munster officieel gesloten

1648-06-05
Afkondiging van de vrede van Münster

1648-06-05
Viering van de vrede van Munster

Comments are closed.