belangrijke gebeurtenissen

1662
Verbond tussen de Republiek en Frankrijk

1666-04-18
Vrede van Kleef

1667-06
Vrede te Breda

1667
Eeuwig Edict
Vervolging van de protestanten in Frankrijk
Verbod op de invoer van Franse produkten

1672-02-25
Benoeming van Willem III tot kapitein-generaal
Rampjaar

1672-1674
Derde Engelse Oorlog

1672-04-14
Anti-aanvalsverdrag tussen Zweden en Frankrijk 22 sept. 1661 verlengd

1672-03-23/24
Engelse aanval op de Smyrna-vloot bij Wight

1672-05-16
Vereniging van de Engelse en Franse vloot

1672-04-06
Franse oorlogsverklaring

1672-04-07
Engelse oorlogsverklaring

1672-05-18
Munsterse en Keulse oorlogsverklaring

1672-05-19
Beleg van Maastricht

1672-06-01/06
Inname van de Rijnsteden (Rees, Wesel, Orsay, Burik en Rijnberk) door de Franse en Munsterse troepen

1672-06-07
Slag bij Solebay

1672-06-09
Inname van Groenlo

1672-06-10
Inname van Doetinchem

1672-06-10
Inname van Emmerich door de Fransen

1672-06-12/13
Oversteek over de Rijn bij Lobith

1672-06-10
Inname en bezetting van Arnhem door de Fransen

1672-06-12/13
Inname van Tiel door de Fransen

1672-06-21
Inname van Doesburg door de Fransen

1672-06-21
Inname van Deventer door de Munsterse en Keulse troepen

1672-06-23
Inname van Zwolle en Kampen door de Munsterse en Keulse troepen

1672-06-21/22
Inname en bezetting van Utrecht door de Fransen

1672-06-16/26
Inname van Fort Knodsenburg door de Fransen

1672-06-26/27
Aanslag op Aardenburg door de Fransen
De Waterlinie

1672-06-14/24
Engelse vredesonderhandelingen te Londen

1672-07-10
Inname van Nijmegen door de Fransen

1672-07-12/13
Terugtrekking van de Fransen uit Oudewater en Montfoort

1672-06-30 07-12
Beleg en overgave van Coevorden

1672-07-16
Verdrag tussen Frankrijk en Engeland over de vredesvoorwaarden

1672-07-19 08-27
Beleg van Groningen door de Munsterse troepen

1672-08-29
Gevangenneming van de zoon van de prins van Conde

1672-12-30
Verovering van Coevorden

1673-11-23
Vertrek van de Fransen uit Utrecht

1672-05-06
Verdrag tussen de Republiek en de keurvorst van Brandenburg

Brandenburgse troepen komen te hulp

1672-07-25
Verdrag tussen de Republiek en de Duitse keizer

1672 vanaf 06 en wederom vanaf 09
Volksbeweging tegen de macht van de regenten

1672-07-09
Benoeming van Willem III tot stadhouder

1672-07-08
Rondschrijven van de prins ter bescherming van de regenten

1672-06-21
Aanslag op Johan de Witt

1672-06-29
Vonnis van Jacob v.d. Graeff

1672-08-04
Johan de Witt neemt zijn ontslag als raadpensionaris

1672-07-26
Gevangenneming van Cornelis de Witt

1672-08-20

Veroordeling van Cornelis de Witt

1672-08-20
Dood van de gebroeders De Witt

1672-07-23
Pieter de Groot vlucht naar Antwerpen

1672-076-22/25
Veroordeling van de graaf van Montbas

1672-07-28
Brief van de koning van Engeland aan de prins

1672-08-27
Recht van de prins op wetsverzetting
Verzetten van de wet
1672-09/10
Volksbeweging tegen de macht van de regenten in Zeeland (Tholen, Vlissingen, Veere)

1672-10/11
Burgerlijk verzet tegen de aristocratie in Friesland

1672-11-07
particuliere landdag te Sneek

1672-11-02
Willem III bezoekt Rotterdam

1672-11-08
Algemene amnestie voor Holland

1672-11-14
22e verjaardag van prins Willem III

1672-09-08
Herovering van enkele sterkten in Oost-Groningen (Zwartsluis en Blokzijl, Winschoten, Nieuweschans, Bourtange, Delfzijl)

1672-10-08
Gevechten te Ankeveen

1672-10-15/18
Gevechten rond Aardenburg

1672-09
Aanslag van prins Willem III op Naarden

1672-10-13
Aanslag van prins Willem III op Woerden

1672-11-27
Franse aanval op Ameide

1672-12-16
Mislukte aanval van prins Willem III op Charleroi / verovering van Marienberg en Binch

Comments are closed.