Limes in Nederland

De Limes is de grens van het voormalige Romeinse Rijk en werd van ongeveer 57 voor Chr. tot zo’n 400 na Chr. door de Romeinen gebruikt.

Limes (uitgesproken als lie-mes) is Latijn voor ‘grens’ en ‘pad’. In Nederland loopt de Limes van Katwijk via de oude Rijn langs Arnhem naar Duitsland. Hiermee is de de Limes het grootste archeologische monument van ons land. Een levend monument dat nog altijd invloed uitoefent op onze huidige cultuur.

De Limes was een militaire zone, die bestond uit een weg, verdedigingswerken en burgernederzettingen. Maar het was ook een handelsroute en langs deze route ontstond een uitwisseling van culturen: tussen de inheemse bevolking en de soldaten van het Romeinse leger en hun gezinnen.

De Limes heeft dan ook veel sporen achtergelaten in ons huidige land. En dat zijn niet alleen de zichtbare vormen zoals bijvoorbeeld een Romeinse muur, grafvondsten of militaire gebruiksvoorwerpen. De invloed van de Limes reikt veel verder dan dat. De Limes gaf de aanzet tot de eerste infrastructuur in Nederland. De makers van de Limes brachten hun religie, monetaire stelsel, taal, schrift, gebruiken en technieken mee naar ons land. En die invloed is tot op de dag van vandaag voelbaar.

De Limes leeft, in ons leven van alledag en mag dan ook best een speciale plek krijgen. Niet alleen in een museum, maar ook in het onderwijs of bij de bouw van een nieuwbouwwijk in Limesgebied. De Limes is tenslotte getuige van zo’n 400 jaar Nederlandse geschiedenis en verbindt ons met al die andere landen die ooit tot het Romeinse Rijk behoorden.

Comments are closed.